خانه » سلامتی » جلوگیری از بارداری

جلوگیری از بارداری

Posted by: admin ژوئن 19, 2020 Leave a comment

داروهایى که مدت زمان مشخصى عقیمى مى ‏آورند

۱٫ آشامیدن یک رطل گلاب بعد از جماع یا پس از اتمام قاعدگى مى‏تواند تا یک سال مانع حبل گردد.[۱]

۲٫ اگر دخترى، بعد از ازاله بکارت در شب عروسى، صبح ناشتا گلاب بنوشد، نوشیدن هر یک اوقیه تا یک سال مى‏تواند موجب منع حمل گردد.

۳٫ اگر زن ۳ گرم تخم کرنب را در یک لیوان آب جوشانده و بنوشد تا یک سال باردار نمى‏شود.[۲]

۴٫ اگر زن یک حبه از حب خروع را پس از اتمام دوران قاعدگى ببلعد تا یک سال تمام حامله نمى‏شود.[۳] همچنین، اگر دو حب بخورد دو سال حامله نمى‏شود.[۴]

۵٫ خوردن ۳ گرم حب چشمه صحیح در هنگام قاعدگى تا یک سال منع حمل مى‏آورد.

۶٫ اگر زن ۵ گرم نیل بخورد تا یک سال حامله نمى‏شود.

۷٫ خوردن سه درم میعه سائله تا دو سال مانع حمل است.[۵]

۸٫ حمول سرگین فیل همراه عسل در زمان قاعدگى تا چهار سال منع حمل مى‏کند (در بعضى منابع گفته شده که نازایى دائم مى‏آورد).[۶]

۹٫ اگر زن ۳ گرم مرداسنگ را در گلوله‏اى از آرد قرار داده و ببلعد تا چند سال حامله نمى‏شود.[۷]

۱۰٫ اگر زن مغز خروع یا تخم حماض یا حبه سفید را بعد از طهر بلع نماید، چند سال (به تعداد دانه‏هاى خورده شده) باردار نخواهد شد.[۸]

۱۱٫ اگر زن ۷ عدد کاکنج را پس از پایان دوران قاعدگى پشت سر هم ببلعد تا چهل روز باردار نمى‏شود.[۹]

۱۲٫ اگر در آخرین روز دوران قاعدگى زن با بول قاطر ماده طهارت بگیرد تا یک سال باردار نمى‏شود.[۱۰]

[۱] ( ۱). رموز اعظم، ج ۲٫

[۲] ( ۲). اکسیر، ج ۲، رویه ۷۶۲؛ بغیه المحتاج، رویه ۲۶۱٫

[۳] ( ۳). اسرار نکاح، رویه ۸۵٫

[۴] ( ۴). رموز اعظم، ج ۲؛ در مجربات بوعلى سینا، رویه ۱۰۲ این جنین آمده هر زنى که یک حب الخروع درست فرو برد دو سال آبستن نشود.

[۵] ( ۱). اکسیر، ج ۲، رویه ۷۶۲٫

[۶] ( ۲). خلاصه التجارب، رویه ۵۴۵؛ مجربات فرنگى، رویه ۵۳۱؛ طب اکبرى، ج ۲، رویه ۸۴؛ اکسیر اعظم، ج ۲، رویه ۷۶۱ تا ۷۶۵؛ معالجات عقیلى، ج ۲، رویه ۲۵ تا ۱۳۰٫

[۷] ( ۳). مجربات، رویه ۵۳۱٫

[۸] ( ۴). همان.

[۹] ( ۵). رموز اعظم، ج ۲٫

[۱۰] بیوس، سودابه، نابارورى و منع بارورى در پزشکى ایران، ۱جلد، مؤسسه اسماعیلیان – قم، چاپ: اول، ۱۳۸۹ ه.ش.

+ نوشته شده در دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۷ توسط علی کلاتی |

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *