خانه » سلامتی » بزرگ گردن آلت

بزرگ گردن آلت

Posted by: admin ژوئن 19, 2020 Leave a comment

بزرگ کردن ذَکَر (آلت تناسلی) و نُعوظ

بدان که اکثر به سبب صغر قضیب (یعنى کوتاهى ذَکَر) زن لذت از جماع نیابد و از این جهت انزال نکند پس عدم حصول لذت و انزال موجب تنفر زن از زوجیت آن مرد و طلب غیر آن و باعث انقطاع نسل مى‏گردد.

و ایضا چون زنان در اکثر امر بطی‏ء الانزال (دیر انزال) مى‏باشند و به واسطه‏ى آن حاجت ایشان باقى مى‏ماند پس عدم اتمام احتیاج آن‏ها سبب قصور استلذاذ و نبودن اولاد مى‏شود.

بالجمله‏ استعمال معظمات (بزرگ کننده‌های) ذَکَر و مُلذِّذاتِ جماع و مُنزِلات نساء از اسباب ازدیاد الفت و توالد و تناسل است و هر سه جدا جدا مسطور مى‏گردد.

مُعَظّمات ذَکَر

بدان که عَظمِ قَضِیب (بزرگ کردن آلت) در طول نمى‏شود مگر در سن نُمُوّ (رشد) و بعد از آن در عرض و عمق مى‏افزاید. و آنچه بالخاصیت قضیب را بزرگ سازد این است که زالو و خراطین خشک را بکوبند و با روغن کنجد یا زنبق یا سوسن سرشته بعد از آن که ذَکَر را به پارچه‏ى درشت، بسیار مالیده باشند بر آن طلا کنند و شب بدارند و صبح بشویند و مکرر به عمل آرند.

و اگر قضیب را به چیزى خشن بمالند بعد از آن زفت رومى با روغن یاسمین طلا کنند نیز بزرگ شود و شیر میش را نیم گرم کنند و خرقه در آن تر کرده بر ذکر نهند. و چون خشک شود باز چنین کنند ذکر فربه شود.

جرجانى‏ گوید که خراطین خشک کرده به روغن کنجد ساییده طلا کنند و هر گاه که چیزى طلا خواهند کرد اول قضیب را بمالند تا سرخ شود پس دوا طلا کنند.

و چون قضیب را از بیخ نرگس بمالند غلظ او بسیار کند.

گویند حلق(تراشیدن) موى عانه تعظیم ذَکَر نماید چنانچه حلقِ پَس، تغلیظ گردن کند.[۱]

ابو علی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی درباره بزرگ کردن ذَکَر می‌نویسد:

کسی که ذَکَر لاغر و کوچک دارد و می‌خواهد آن را بزرگتر و گردن کلفت‌ترکند، دستورات زیر را به کار برد:

۱- پارچه‌ای ‏زبر را گرم کند و ذَکَر را بدان ماساژ دهد و سپس شیر بر آن ریزد؛ اگر شیر گوسفند باشد بهتر است.

۲- پس از ماساژ دادن با پارچۀ زبر و گرم و شیر بر آن پاشیدن، وسیلۀ پیه –هر نوع پیهی که باشد- و وسیله روغنهای گرم ذَکَر را بمالد و ماساژ دهد.

۳- بعد از این ماساژ دادن‌ها زفت بر ذَکَر بچسباند؛ زفت خون را به سوی خود جذب می‌کند و آن را حبس کرده و نگه می‌دارد؛ زیرا زفت لزوجت دارد و خون را وسیله مادۀ چربیی که در آن است منعقد می‌سازد. صبح‌ها و طرف غروبها چندین روز این عمل را تکرار کند.

۴- اینک چندین داروی دیگر که در این باره مفید فایده‌اند:

الف- زالو را خشک کنند و بر ذَکَر بمالند.

ب- کرم خاکی سرخ رنگ را بر ذَکَر بمالند.

ج- شیر گیاه جلباب را – که نوعی از لبلاب است و شیر دارد- بر ذَکَر مالند.

د- آب ریحان کوهی نیز در بزرگ کردن ذَکَر تاثیر دارد.

هـ- زالو را در نارگیل بیندازند که آب نارگیل در نارگیل باشد. مدت یک هفته و بیشتر بماند تا در آنجا خشک می‌شود، آنگاه زالوی خشک شده را خرد بسایند و بر ذَکَر بمالند.[۲]

ــ شتر: کف دهن شتر مست اگر بسیار بگیرند و در حوض گرمابه اندازند هر کس که از آن آب بر خود ریزد قضیب او نُعوظ کند و قائم بایستد.

ــ خراطین[۳]: آن را خشک کنند و به روغن یاسمین و یا روغن زیت بر ذَکَر طلی کنند ذَکَر بزرگ و ستبر گردد و این معنی نزد علما و حکما زشت نباشد که بعضی خلایق باشد که آلت ایشان نزار و کوچک باشد و بدین تدبیر محتاج باشد.

ــ یاسمین: اگر روغن یاسمین و زیتون به هم بجوشانند و بر قضیب مالند آن را قوی کند.

ــ فلفل: و اگر فلفل و کبریت زرد بهم بسایند و بر ذَکَر طلی کنند بزرگ گردد هم چندانِ حِمار (الاغ).

ــ روغن بلسان: روغن بلسان بر ذَکَر مالند ذَکَر بزرگ گرداند مثل آلت حمار.[۴]

[۱]. اکسیر اعظم، ج۳، ص۵۸۳٫

[۲]. قانون در طب، ج۵، ص۲۶۱٫

[۳]. کرم دراز و سرخ رنگ است که در زمین نمناک یافت می‌شود.

[۴]. عین الخواص؛ امیر ابو نصر اسفراینی، نسخه خطی.

+ نوشته شده در دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۸ توسط علی کلاتی |

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *