خانه » برگه 10

آمیزش مقعدی از دید اسلام | حکم شرعی دخول از پشت

ژوئن 19, 2020 جنسی زناشویی Leave a comment

آمیزش مقعدی از نظر اسلام رابطه جنسی مقعدی در بیشتر ادیان الهی، همچنین دین اسلام منع شده است. آمیزش مقعدی تنها با رضایت هر دو طرف امکان دارد اما به نظر بیشتر مراجع تقلید مکروه است. توصیه می شود عزیزان...

آمیزش مقعدی از دید اسلام | حکم شرعی دخول از پشت

ژوئن 19, 2020 جنسی زناشویی Leave a comment

آمیزش مقعدی از نظر اسلام رابطه جنسی مقعدی در بیشتر ادیان الهی، همچنین دین اسلام منع شده است. آمیزش مقعدی تنها با رضایت هر دو طرف امکان دارد اما به نظر بیشتر مراجع تقلید مکروه است. توصیه می شود عزیزان...

باید ها و نباید های رابطه جنسی در دوران نامزدی

ژوئن 19, 2020 جنسی زناشویی Leave a comment

بسیاری از زوجهای جوان به دلیل عدم آشنایی و در پاره ای از موارد نبود آگاهی کافی درباره نحوه برخورد با روابط عاطفی و زناشویی بین همسران ، با مشکلاتی مواجه هستند، که متاسفانه این مشکلات در برخی از موارد ...

باید ها و نباید های رابطه جنسی در دوران نامزدی

ژوئن 19, 2020 جنسی زناشویی Leave a comment

بسیاری از زوجهای جوان به دلیل عدم آشنایی و در پاره ای از موارد نبود آگاهی کافی درباره نحوه برخورد با روابط عاطفی و زناشویی بین همسران ، با مشکلاتی مواجه هستند، که متاسفانه این مشکلات در برخی از موارد ...

باید ها و نباید های رابطه جنسی در دوران نامزدی

ژوئن 19, 2020 جنسی زناشویی Leave a comment

بسیاری از زوجهای جوان به دلیل عدم آشنایی و در پاره ای از موارد نبود آگاهی کافی درباره نحوه برخورد با روابط عاطفی و زناشویی بین همسران ، با مشکلاتی مواجه هستند، که متاسفانه این مشکلات در برخی از موارد ...