خانه » برگه 20

در شب زفاف چه کنیم؟

ژوئن 19, 2020 جنسی زناشویی Leave a comment

آقا و خانم محترم ریلکس باشید و فشار را از خود دور کنید. در ابتدا باید فشار را از روی خود دور کنید. هر دوی شما روز سختی را پشت سر گذاشته اید و باید از این به بعد عادت کنید که شب ها هم در کنار هستید و ...

در شب زفاف چه کنیم؟

ژوئن 19, 2020 جنسی زناشویی Leave a comment

آقا و خانم محترم ریلکس باشید و فشار را از خود دور کنید. در ابتدا باید فشار را از روی خود دور کنید. هر دوی شما روز سختی را پشت سر گذاشته اید و باید از این به بعد عادت کنید که شب ها هم در کنار هستید و ...

در شب زفاف چه کنیم؟

ژوئن 19, 2020 جنسی زناشویی Leave a comment

آقا و خانم محترم ریلکس باشید و فشار را از خود دور کنید. در ابتدا باید فشار را از روی خود دور کنید. هر دوی شما روز سختی را پشت سر گذاشته اید و باید از این به بعد عادت کنید که شب ها هم در کنار هستید و ...

شب زفاف از نظر روانشناسی

ژوئن 19, 2020 سلامتی Leave a comment

شب زفاف از نظر روانشناسی از نظر روانشناسی این دردهای روحی منجر به پیدایش هزاران نوع اختلالات فکری،غم و اندوه مزمن میگردد که درمان آن بسیار مشکل خواهد بود زیرا اغلب منشا و علت اصلی آن ناشناخته میماند....