خانه » برگه 30

همه چیز در مورد آلت تناسلی مردان | زنان چه آلتی دوست دارند؟

ژوئن 19, 2020 جنسی زناشویی Leave a comment

در این نوشته می خوانید: به گزارش مجله آموزش زناشویی طب تاج 1 همه چیز در مورد اندازه آلت تناسلی 1.1 تعداد زیادی از محققان علمی روی مسئله اندازه آلت تناسلی کار می کنند و سعی کرده اند که به شکل واضح ...

همه چیز در مورد آلت تناسلی مردان | زنان چه آلتی دوست دارند؟

ژوئن 19, 2020 جنسی زناشویی Leave a comment

در این نوشته می خوانید: به گزارش مجله آموزش زناشویی طب تاج 1 همه چیز در مورد اندازه آلت تناسلی 1.1 تعداد زیادی از محققان علمی روی مسئله اندازه آلت تناسلی کار می کنند و سعی کرده اند که به شکل واضح ...

آلت تناسلی مرد

ژوئن 19, 2020 جنسی زناشویی Leave a comment

آلت تناسلی مرد به گزارش مجله آموزش زناشویی طب تاج شکل ظاهری، اندازه و فُرم آلت تناسلی مرد در همه متفاوت است. تفاوت های میان طول، قطر آلت های مختلف در درجۀ اول در حالت تحریک نشده بسیار زیاد است. آلت ه...

آلت تناسلی مرد

ژوئن 19, 2020 جنسی زناشویی Leave a comment

آلت تناسلی مرد به گزارش مجله آموزش زناشویی طب تاج شکل ظاهری، اندازه و فُرم آلت تناسلی مرد در همه متفاوت است. تفاوت های میان طول، قطر آلت های مختلف در درجۀ اول در حالت تحریک نشده بسیار زیاد است. آلت ه...

آلت تناسلی مردان | اجزا و اهداف آلت تناسلی + عکس

ژوئن 19, 2020 جنسی زناشویی Leave a comment

به گزارش مجله آموزش زناشویی طب تاج اندام تناسلی مردان از ساختار و اجزای مختلفی تشکیل شده است و دارای اندامی بی‌استخوان و غضروفی می‌باشد. از وظایف اصلی این اندام می‌توان تولید اسپرم را نام برد که آن را...