خانه » جنسی زناشویی » کودک جنسی در روابط جنسی زناشویی

کودک جنسی در روابط جنسی زناشویی

Posted by: admin ژوئن 19, 2020 Leave a comment

به گزارش مجله آموزش جنسی و زناشویی http://ji3.ir وقتی سخن از کودک جنسی به میان می آید منظور آن بخش از بیان و ابراز احساسات زن یا مرداست که در اتاق خواب ابراز وجود میکند، بازیگوشی جنسی میکند، در حوزه رفتارجنسی خلاقیت و نوآوری میکند، عاشقانه به روابط زناشویی می نگرد و به مقوله رابطه جنسی، هیجان و تازگی و طراوت می بخشد و خوشبختی جنسی دارد و کاملا آزاد و رهاست.زن و شوهرهایی که در اتاق خواب و روابط جنسی خود، مسئله و مشکل دارند، در واقع کودک جنسی آنها دلخور، رنجیده، افسرده، ناامید، بی انگیزه، خشمگین است.
در بحث کودک جنسی ما بخش حالات هیجانی و پرشور جنسی هر زن و مردی را هدف قرار میدهیم.

٣ کودک جنسی معجزه گر و جادویی:

کودک جنسی بازیگوش

کودک جنسی عاشق

کودک جنسی خلاق

.

٤ کودک جنسی مخرب:

کودک جنسی سر به راه

کودک جنسی خودخواه

کودک جنسی لجباز

کودک جنسی خشمگین

حالات روانشناختی کودک جنسی رفتارهای خاص خود را دارند و برای پویایی جنسی زناشویی به کودک های معجزه گر شدیدا نیازمندیم و البته بایدبه کمک بالغ جنسی چهار کودک جنسی دیگر را که ضربه زننده هستند، محدود و مسدود کرد ،زیرا برای زندگی و پویایی جنسی هزینه بر و مضر هستند.

✅ کودک جنسی طبیعی:
کودک جنسی طبیعی سرشار از هیجان ، انرژی زندگی، حیات و خودانگیختگی هاست. او به زندگی معنا و مفهوم میدهد.
عشق و دوست داشتن ماده اولیه عشق ورزی کودک جنسی است، زیرا در بهترین حالتش باید بتواند دوست داشته باشد تا از طرف همسرش دوست داشته شود و این ردو بدل شدن، حس دوست داشتن دو طرفه هیجان کودک جنسی را بالا میبرد.از این رو زن و مرد باید یاد بگیرند در اتاق خواب حسِ دوست داشتنِ بدون قیدو شرط خود را در حالات ، آهنگ، لحنِ صدا و جملات خود طوری ابراز نمایند که حس عشق و دوست داشته شدن به طرف مقابل دست دهد و فرد به درجه تسلیم روان شناختی و تسلیم محض فیزیولوژیک برسد. رابطه جنسی زن و شوهر همراه با عشق و دوست داشتن ، هردو را به اوج لذت جنسی می رساند.
یکی دیگر از ویژگی های کودک جنسی طبیعی ، خوش بینی های جنسی اوست و اگر به دلایلی کودک جنسی از این موضوع محروم یا در گذشته ضربه خورده باشد، قطعا در رابطه زناشویی درگیر یک نوع پارانویید جنسی زناشویی خواهدشد، حس بدبینی، شک وتردید در رابطه جنسی زن و شوهر خودنمایی خواهد کرد و دیگر آن در نمیتوانند صمیمیت جنسی را تجربه کنند.
کودک جنسی طبیعی، به طور ذاتی خوش بین است و با همین حس که انرژی تولید میکند، وارد اتاق خواب می شود و با همین حس هم از اتاق خارج میشود، چون نگاهش به رابطه جنسی زناشویی منفی و پست نیست و تعامل جنسی را باعث تولید انرژی های مثبت بیشتر در زندگی میداند.

✅ کودک جنسی بازیگوش:
کودک جنسی بازیگوش در روابط جنسی زناشویی نقش کودکی را به عهده دارد که سراسر سرگرمی، بازیگوشی، فانتزی، انرژی، شیطنت، تفریح، شور، سرمستی، از ته دل خندیدن،کارهای پر ریسک کردن، سورپرایز کردن….است. وجود تین کودک در روابط زن و مرد بسیار ضروری و حیاتی ست، چون به حیات جنسی یک زوج معنای دیگری می بخشد. هر زوج برای رسیدن به صمیمیت جنسی باید از کودک جنسی بازیگوش بهره ببرند و لازم است هردو به نسبت خودشان، یک آدمک بازیگوش را قبل و هنگام آمیزش جنسی فعال نگه بدارند.

چندسوال:
کودک جنسی بازیگوش در روابط جنسی شما چند درصد حضور دارد؟
کدام یک از شما در رابطه جنسی بازیگوش تر هستید؟
اگر در روابط جنسی شما کودک جنسی بازیگوش وجود ندارد، دلیل آن را چه میدانید؟
همه انسان ها در رابطه جنسی خود مقداری بازیگوشی دارند، ١٠-٢٠ درصد ، اما منظور ما بازیگوشی در حد شصت درصد به بالاست. طوری که هیجانِ قوی،پررنگ و غلیظ جنسی را به واسطه بازیگوشی های خود به وجود بیاورد و طرف مقابل را محو بازیگوشی های خود کند.
امروزه درصد زیادی از مردان به نسبت فشار اقتصادی زیاد، استرس های شغلی و درگیری بیرون از منزل ، دچار خستگی های روانی میشوند که آنها را به سمت کرختی و سردی و بی انگیزگی جنسی می برد. لذا در این شرایط کودک بازیگوش جنسی زن باید فعال تر عمل کند،گاهی کودک بازیگوش جنسی زن باید شروع کننده باشد و هیجان و بازیگوشی متنوع خلق کند که به سرزنده نگه داشتن شور و صمیمیت جنسی مرد کمک میکند.
کودک بازیگوش جنسی فرد باید بتواند در مراحل بسیارمهم نبوغ خود را در بازیگوشی های نرم و تند نشان دهد: به طور مثال:
-فعال کردن کودک جنسی بازیگوش در مرحله پیش نوازی
-فعال کردن کودک جنسی بازیگوش هنگام وضعیت های جنسی.
فعال کردن کودک بازیگوش جنسی به این معناست که آدمک جنسی مرد و زن دست به کارهای خلاف عادت بزند، انواع و اقسام سرگرمی ها، تفریح ها، آموزش ها، بازی ها و شیطنت های کلامی و غیرکلامی مثبت را در مرحله پیش نوازی انجام دهد تا همسرش به رضایت جنسی برسد.
زندگی زناشویی هر زن و شوهری مدیون همین بازیگوشی های خلاقانه خواهد بود و وقتی کودک جنسی حضور پررنگ و جدی در روابط نداشته باشد، زوج ها صدای شمارش معکوس جدایی خود را خواهند شنید.

✅ کودک جنسی خشمگین :
یکی از حالت هایی که به شدت بین زن و شوهر فاصله جنسی ایجاد کرده و ابراز احساسات تخریبب به وجود می آورد، فعال بودن کودک خشمگین،آزرده و عصبانی در اتاق خواب یا قبل از ورود به اتاق خواب است.صمیمیت جنسی فقط در اتاق خواب شکل نمیگیرد. وقتی زن و شوهر چندساعت قبل باهم دعوای شدیدی کرده و به یکدیگر انواع تهمت ها را زده و توهین کرده اند، انتظار یک رابطه جنسی گرم و داغ از هر دوطرف غیرمنطقی است. وقتی علت شناسی میشود، مشخص میگردد مثلا مرد کودک جنسی عصبانی و پرخاشگر دارد که فضای جنسی زناشویی را خدشه دار میکند. شای در فضای روابط جنسی زن و مرد، درصدی خشونت بالغانه متعادل به نظر برسد ، اما بروز رفتارهای افراطی و بیمارگون جنسی در مرد طبیعی نبوده و زن مشکوک میشود ، زیرا رفتارهای پرخاشگرانه برای ایجاد برانگیختگی جنسی، توجیه پذیر نیست و لازم است مرد تحت روان درمانی کوتاه مدت قرار بگیرد.مردی که در اتاق خواب حرکات و رفتارهای خارج از نٌرم میکند ،بی ادبی ، عقده های جنسی یا نفرت ها و کمبود های شخصیتی خود را سرِهمسر یا عشق خود خالی میکند، لازم است مورد تشویق و تایید زن قرارنگرفته یا حمایت نشود زیرا او در گذر زمان مورد خشونت های عاطفی و جنسی قرار میگیرد و اگر قبح این نوع رفتارها ریخته شود، کار به مرور سخت تر خواهد شد.
زن بایدبتواند حد تعادل خشونت سالم جنسی را بشناسد و اگر مرد از حد خود تجاوز نمود، اورا بازخواست و تحریم یا ارتباط جنسی خود را باهمسرس قطع کند تا همسرش بتواند رفتارهای جنسی خود را متعادل کند.

نشانه شناسی کودک جنسی خشمگین:
١-کلمات و جملات: کلمات و جملات بیش از حدتوهین آمیز ، وقیح، تحقیر کننده، آزاردهنده و بیزار کننده هستند، به گونه ای که احساسات همسر را جریحه دار کرده و اورا در معذوریت های اخلاقی قرار میدهند یا حرف های خارج از چهارچوب های اخلاقی زده میشود که باعث شرم و احساس آزردگی همسر میشود.
٢-آهنگ و لحن صدا:لحن و آهنگ کودک خشمگین و گاه والد خشمگین بسیار تحقیرکننده، توهین آمیز و خارج از حد طبیعی است، طوری که در همسر احساس تحقیر و منت ایجاد کرده و به او القا میکند وارد رفتاری پست شده است.
٣- حالات و حرکات ظاهری: حرکت و حالاتی حاکی از نفرت و خشم به همسر و شریک جنسی خود است، گاه همراه با خشونت های فیزیکی بیش از حد و بیمارگون است که از یک انسان طبیعی سر نمیزند.

تهیه و تنظیم مطلب در مجله آموزش زناشویی و جنسی

جی سه http://ji3.ir

آ۳ب http://a3b.ir

طبتاج http://tebtaj.ir

محتوای این سایت جهت کمک به مسایل جنسی و زناشویی خانواده ها تهیه و تنظیم شده است و مناسب افراد زیر ۱۸ سال نمی باشد در صورتی که زیر ۱۸ سال دارید , این سایت را ترک نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *